TÜRKÇE ENGLISH

 


YASAL UYARI

Bu web sitesinde yer alan tasarımların ve tasarımlarda kullanılan aksesuarların hak sahibi Muzaffer Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'dir. Tasarımlar ve aksesuarlar Türk Patent Enstitüsü nezdinde kayıtlı olup, 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunun ve diğer yasal mevzuat hükümleri muvacehesinde koruma altındadır.

Üçüncü kişilerce izin alınmaksızın tasarımların aynısı veya benzeri üretilemez, satılamaz, teşhir edilemez, şahsi ihtiyaç dışında elde bulundurulamaz, katalog, broşür ve benzeri resim, işaret ve beyanlarda kullanılamaz.

Aksine hareket edenler hakkında hukuki ve cezai yasal işlemler yapılacaktır.